NATUURLEXICON


Vingerhoedje

Verpa conica


Het Vingerhoedje Verpa conica is een zakjeszwam. De zwam bezit een steel met hoed, maar enkel de top van de hoed hangt met de onderzijde vast aan de steel. De hoedrand is vrij. Deze zwam is verwant aan de bekerzwammen. De sporen bevinden zich aan de oppervlakte van de hoed. Het is een voorjaarszwam.  

Deze saprotrofe soort groeit op een voedselrijke bodem onder loofbomen, struiken (vooral Eenstijlige Meidoorn) en planten in loofbossen, struwelen, parken en tuinen.

Home