NATUURLEXICON


Vingerzegge

Carex digitata


De Vingerzegge Carex digitata is een uiterst zeldzame soort van bossen op een voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende grond.

Vooral verzuring en vermesting bedreigen deze plant.


Home