NATUURLEXICON


Vinpootsalamander

Lissotriton helveticus


De Vinpootsalamander Lissotriton helveticus, ook Draadsalamander genoemd, is onze kleinste watersalamander. Hij heeft een lengte van 9 à 10 cm.

Het mannetje vertoont in de watervorm een draadvormige staarttop. In de paartijd heeft het mannetje twee ruglijsten, een verbrede zwemzoom aan de staart en zwemvliezen tussen de tenen van de achterpoten.

Het vrouwtje heeft een ongevlekte, rozige keel.

De buik van deze salamander is egaal geel gekleurd.

Deze salamander plant zich voort in wateren die van nature reeds enigszins zuur zijn. De wateren moeten schaduwarm zijn en matig voedselrijk tot voedselarm zijn.  Een bijkomende verzuring van deze milieus is nefast.

De paring en eiafzet vinden plaats van half april tot en met half juni. Er worden 400 tot 500 eitjes afgezet op waterplanten. De jonge dieren trekken vanaf half juli het land op. Een deel van de larven overwintert onder water en voltooit de metamorfose naar het volwassen stadium pas in het volgende jaar.   

Hij komt voor in bos- en heidecomplexen en aangrenzende cultuurlandschappen, waarin zich poelen, plassen of vennen met stilstaand water bevinden.

Hij blijkt een voorkeur te hebben voor hellingbossen. Van april tot juni gebeurt de paring en de eileg. Als larve eet deze salamander dierlijk plankton. Als volwassen salamander neemt hij regenwormen, naaktslakken en zachthuidige insecten tot zich.

Hij overwintert in bossen onder bladeren, takken of stenen. Sommige exemplaren overwinteren onder water.

Indien er ook vis aanwezig is in de voortplantingswateren, dan is de aanwezigheid van veel waterplanten belangrijk, want dan heeft hij schuilmogelijkheden. De aanwezigheid van vis in dergelijke wateren hoeft daarom niet altijd storend te zijn.

De Vinpootsalamander weet vrij snel nieuw gegraven poelen te vinden.

Hij kan 12 jaar oud worden.

Home