NATUURLEXICON


Violette Modderbekerzwam

Peziza gerardii


De Violette Modderbekerzwam Peziza gerardii is een zeer zeldzame bekerzwam. Deze soort heeft een opvallende violette kleur. Hij groeit op een vochtige, kalkrijke bodem; vaak bestaat de bodem uit een zand-klei-mengsel en is de bodem vrijwel onbegroeid.

De beker meet 0,5 tot 1 cm. Bij veroudering verbleekt de kleur en vlakt de bekervorm af naar een schijfvorm.

Home