NATUURLEXICON


Violetvlekkende Moerasmelkzwam

Lactarius aspideus


De Violetvlekkende Moerasmelkzwam Lactarius aspideus is een mycorrhizavormende zwam bij Wilg-soorten die voorkomt in moerassen en moerasbosjes op een klei- of zandbodem.

Verdroging vormt voor deze soort de grootste bedreiging.


Home