NATUURLEXICON


Vlakke Schijfhoren

Hippeutis complanatus


De Vlakke Schijfhoren Hippeutis complanatus heeft een cirkelvormige, glanzende en doorschijnende schelp met een fijn gestreept oppervlak. De bovenzijde is licht bol, de onderkant vlak, met beide kanten ingezonken in het midden. Deze soort heeft een wijde navel, ongeveer 1/4 tot 1/5 van de diameter. De laatste winding heeft een kiel ongeveer in het midden. Deze zeldzame soort heeft een diameter van ongeveer 5 mm en komt voor in stilstaand en zwak stromend, meestal plantenrijk water.


Home