NATUURLEXICON


Vleeskleurige Orchis

Dactylorhiza incarnata


De Vleeskleurige Orchis Dactylorhiza incarnata draagt in mei en juni vleeskleurige tot donkerpaarse bloemen in aarvormige trossen.

De bladeren zijn lancetvormig; de wortel is een knol. Deze orchidee groeit vooral in vochtige graslanden, moerassen, duinvalleien, zandplaten, opgespoten terreinen, kleigroeven, blauwgraslanden en trilvenen op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op een vochtige en kalkrijke grond.

Home