NATUURLEXICON


Vlekpootwespbij

Nomada melathoracica


De Vlekpootwespbij Nomada melathoracica is een zeer zeldzame wespbij in Vlaanderen.

Deze broedparasiet legt een ei op de nestvoorraad van een andere bijensoort (gastheer). Een pas uitgekomen larve eet eerst het gastheerei op en doet zich daarna te goed aan de nestvoorraad die door de gastheer is aangelegd.

Als gastheerbij is de Blauwe Zandbij Andrena agilissima bekend.   


Home