NATUURLEXICON


Vleugelspoormelkzwam

Lactarius pterosporus


De Vleugelspoormelkzwam Lactarius pterosporus komt voor in loofbossen op vochtige, voedselrijke en kalkrijke klei of leem.

Het is een mycorrhizavormende soort bij Haagbeuk Carpinus betulus.

Home