NATUURLEXICON


Vliegas


Vliegas is de fijne as die overblijft na behandeling van de rookgassen van een afvalverbrandingsinstallatie of een elektriciteitscentrale.

Deze as bevat zware metalen zoals antimoon, chroom, lood en molybdeen, sulfaten en chloriden en dioxines.   

Home