NATUURLEXICON


Vliegerplatbek

Pipiza fenestrata


De Vliegerplatbek  Pipiza fenestrata is een grote, lichtgekleurde zweefvlieg. Deze soort meet 9 tot 10,5 mm. Het achterlijf is voorzien van 2 grote, hoekige, witgele vlekken met daarachter vaak nog 2 smallere vlekken. Het mannetje heeft heldere vleugels; bij het vrouwtje zijn ze voorzien van een donkere vlek. Het vrouwtje heeft een vliegervormig achterlijf.

Deze zweefvlieg komt van eind april tot half juni en soms ook nog in een tweede generatie van eind juli tot begin september voor in loofbossen zoals hellingbossen en elzenbroekbossen.  

Home