NATUURLEXICON


Vlinderstrikje

Pyrophaena rosarum


Het Vlinderstrikje Pyrophaena rosarum is een zwarte zweefvlieg met 2 geelachtige vlekken op rugplaatje 3. Deze vlekken zijn aan de voorrand meestal verbonden. Rugplaatje 4 heeft meestal een grijsachtig vlekkenpaar. Deze zweefvlieg meet 7 tot 10 mm.

Deze zweefvlieg vliegt van half april tot eind september in structuurrijke lage tot hoge kruidenvegetaties, doorgaans nabij gras- en rietlanden met hoge waterstanden.  

Home