NATUURLEXICON


Vlottende Bies

Scirpus fluitans


De Vlottende Bies Scirpus fluitans is een plant van matig voedselarme, ondiepe, stilstaande of zwak stromende wateren.

Deze plant groeit vaak in recent gegraven plassen. De plant verdraagt een lichte beschaduwing. Deze plant kan op plaatsen die voor enige tijd droogvallen dichte matten vormen, op voorwaarde dat de grond niet volledig uitdroogt.  

Home