NATUURLEXICON


Voddenbekerzwam

Peziza ampliata


De Voddenbekerzwam Peziza ampliata heeft een bekervormig tot afgeplat, rond gelobd vruchtlichaam, met een diameter tot 45 mm.

Het is een tamelijk zeldzame soort. Men vindt de zwam in de zomer, meestal op rot hout, papier, karton, soms op brandplaatsen.

Home