NATUURLEXICON


Voedselketen


Een voedselketen is een lineaire reeks van organismen waarin elk volgend organisme het vorige consumeert en daarmee de energie overdraagt. Vele voedselketens in een levensgemeenschap vormen samen een voedselweb. De voedselketens bestaan meestal uit 4 of 5 stappen. Bij elke stap gaat er circa 80 tot 90 % van de energie verloren. Een consument moet zeer veel eten om op zijn beurt voedsel door te geven aan een volgend niveau in de keten. De voedselketen bestaat uit de zogenaamde producenten, consumenten en reducenten.

Meestal echter worden de reducenten niet in voedselketens opgenomen.

Een voorbeeld van een voedselketen: groene alg – kreeft – Forel – Baars – Snoek – Visarend.

Home