NATUURLEXICON


Voedselkringloop


In een ecosysteem komen er verschillende voedselketens door elkaar voor. Dit noemen we een voedselweb.

Verschillende voedselketens maken onderdeel uit van één grote voedselkringloop.

De voedselkringloop is een stroom van materie. Er gaan dus geen stoffen verloren. Het zijn steeds dezelfde atomen die van organisme naar organisme worden overgedragen.

Wanneer het gaat om landbouwgewassen, dan is jaarlijks bemesten noodzakelijk, want de landbouwgewassen worden uit de kringloop gehaald. Daardoor zijn er uiteindelijk te weinig anorganische stoffen om jaarlijks nieuwe landbouwgewassen te kunnen laten groeien. Bemesting is dus een soort vervanging van materie in de voedselkringloop.

Home