NATUURLEXICON


Vogelkers

Prunus padus


De Vogelkers Prunus padus is een struik of boom met een laag aangezette, overhangende kroon en hangende, geurende bloemtrossen aan het eind van de twijgen.

Deze soort groeit vooral in vochtige bossen en broekbossen langs oevers, op een voedselrijke, bij voorkeur lemige grond.

De Vogelkers wordt tot 15 m hoog en bloeit in april-mei met witte bloemtrossen.  

In het wild is deze plant een betrouwbare indicatorsoort voor terreinen met een hoge grondwaterstand. Ze wordt ook aangeplant op drogere standplaatsen ten behoeve van bijen (honing) en vogels (vruchten).

De vruchten zijn zwarte steenvruchten van 5 tot 8 mm groot die in juli en augustus in trossen hangen. De pitten en de plant zelf bevatten veel blauwzuurglycoside. Het vruchtvlees heeft een bittere smaak.   

De bladsteel draagt 2 honingklieren die door mieren wordt bezocht.

Het is één van de waardplanten van de Porseleinvlinder.

Het is de waardplant van de Vogelkersstippelmot.

Home