NATUURLEXICON


Vogelkersstippelmot

Yponomeuta euonymella


De Vogelkersstippelmot Yponomeuta euonymella behoort tot de stippelmotten. Deze vlinder heeft een vleugelspanning van 26 mm en vliegt in juli en augustus. Deze algemene soort is te vinden in open landschappen, bosranden, parken en boomgaarden.

De eitjes worden gelegd op de takken van de waardplant Vogelkers. De rupsen zijn 2 cm lang en geel of grijs gekleurd met een zwarte bestreping. De rupsen leven in grote spinsels rond de stam en de takken van de waardplant en kunnen deze helemaal kaalvreten, waarna ze overstappen naar een volgende Vogelkers-struik. De rupsen overwinteren op de plant.

De verpopping gebeurt begin juni in cocons die in het spinsel hangen.

De kleine vlindertjes zetten eitjes af op de waardplanten in de nabije omgeving.

Wanneer de struik opnieuw uitloopt, komen de eerste rupsen uit de eitjes.

De natuurlijke vijanden van de rupsen zijn sluipwespen die hun eitjes in de rupsen leggen. De larven van de sluipwesp vreten de rupsen op.

Een plaag van stippelmotten is slechts van korte duur en de aangevreten plant herstelt zich snel. Een grootschalige aanwezigheid kan met een biologisch bestrijdingsmiddel zoals bacteriën, namelijk Bacillus thuringiensis, bestreden worden; chemische bestrijdingsmiddelen doden ook de natuurlijke vijanden, de sluipwespen.

Ook insectenetende vogels worden door chemische bestrijdingsmiddelen vergiftigd.  

Home