NATUURLEXICON


Vogelmuur

Stellaria media


De Vogelmuur Stellaria media is een zeer algemene plant van akkers, tuinen, ruigten duinen, bossen en heggen. De plant wordt tot 40 cm hoog en groeit vaak op een open, voedselrijke grond met een verstoorde bovenlaag.

Deze soort bloeit het hele jaar door met witte bloempjes. De kroonbladeren zijn diep gedeeld en even lang als de kelkbladeren. De bladeren zijn eivormig. Bovenaan de stengel zijn de bladeren zittend; onderaan zijn ze gesteeld. De stengel is behaard. Hierdoor lopen de dauwdruppeltjes via deze haartjes naar de bladparen.

De bladeren en de zaden worden graag door vogels gegeten.

De Vogelmuur is een oppervlakkig wortelende plant die wijst op een goede stikstofvoorziening van de bodem. Ze vormt soms dichte matten, hetgeen de bodem wel beschermt tegen uitdroging, verstuiving of erosie.

De rupsen van de Muurkokermot Coleophora striatipennella leven in een geelgrijze koker op deze plant.Home