NATUURLEXICON


Vogelnestje

Neottia nidus-avis


Het Vogelnestje Neottia nidus-avis komt vrij zeldzaam voor in loofbossen op een vochtige, voedselarme, meestal kalkhoudende grond. De plant is een parasiet die over vrijwel geen bladgroen beschikt.

Deze plant behoort tot de orchideeënfamilie, maar ziet eruit als een Bremraap-soort Orobanche species. De soort leeft in symbiose met een zwamweefsel in de wortelstok. De plant haalt haar voedsel geheel uit de schimmel waar ze ondergronds mee samenleeft. Die schimmel leeft op zijn beurt van het verterende beukenblad op de bosbodem. De korte wortels van de plant zijn vergroeid met de schimmel en vormen een nestvormig kluitje. De plant kan alleen groeien op bodems waar de schimmel al voorkomt. Het stoffijne zaad is wel in staat om via de wind grote afstanden af te leggen naar geschikte groeiplaatsen.

De wortelstok steekt tot diep in de grond. De plant komt niet elk jaar op dezelfde plaats terug. Ze heeft een gelige kleur. Ze draagt in mei en juni bruinige langslippige bloemen in trossen. De bladeren zijn gereduceerd tot papierachtige, overlappende schubben aan de stengel. De plant heeft ook bruine, vliezige schubben aan de voet. Ze wordt 20 tot 45 cm hoog. Het Vogelnestje is afhankelijk van de voedingsstoffen uit de laag afgevallen bladeren op de groeiplaatsen.

Het Vogelnestje wordt vaak gevonden bij Beuk Fagus sylvatica en Hazelaar Corylus avellana.


Home