NATUURLEXICON


Vogelveerzwam

Onygena corvina


De Vogelveerzwam Onygena corvina is een zakjeszwam met een vruchtlichaam van 5 tot 20 mm.

Het is een bleek gelig bolletje.

Deze zwam komt onder meer voor op braakballen, vogelveren en vogelschedels.

Home