NATUURLEXICON


Vogelwiekje

Dypterygia scabriuscula


Het Vogelwiekje Dypterygia scabriuscula behoort tot de uiltjes.

De waardplanten van de rupsen zijn Zuring-soorten Rumex species en Varkensgras Polygonum aviculare.


Home