NATUURLEXICON


Vogelwikke

Vicia crecca


De Vogelwikke Vicia crecca is een vrij algemene plant die groeit in vochtige, open bossen, tussen kreupelhout, wegbermen en graslanden, op voedselrijke, vaak lemige gronden.

De plant wordt 30 tot 200 cm hoog en bloeit van juni tot september met veelbloemige dichte blauwe trossen. De trossen met vlinderbloemen staan aan één zijde van de lange steel. Er staan tot 40 bloemen in een tros.

Deze plant heeft veel smalle blaadjes. De bladeren bestaan uit maximum 30 grijzige blaadjes. De bladpunten hebben vertakte ranken, waarmee de plant zich aan naburige begroeiing kan hechten.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Gele Luzernevlinder Colias hyale, Bruine Daguil Euclidia glyphica, Mi-vlinder Callistege mi en Boswitje Leptidea sinapis.


Home