NATUURLEXICON


Voorjaarsganzerik

Potentilla neumanniana


De Voorjaarsganzerik Potentilla neumanniana groeit op warme, droge grasgronden, in bermen, op muren, op steenstortplaatsen, op hellingen, in rivierduinen en langs duinpaden. De grond is soms kalkhoudend.

Deze plant bloeit van maart tot juni met gele, alleenstaande bloemen.

In de nazomer of de herfst kan deze plant nog een tweede keer bloeien.

De bladeren zijn lancetvormig of handvormig samengesteld. De plant bezit een wortelstok.

De Voorjaarsganzerik kan tegen een lichte beweiding en een matige betreding. Ze komt zowel in ijle vegetaties als in dichte grasmatten voor.  

Home