NATUURLEXICON


Voorjaarshoutzwam

Polyporus ciliatus


De Voorjaarshoutzwam Polyporus ciliatus is een plaatjesloze vlieszwam met een trechtervormige geelbruine hoed met een diameter tot 4 cm. De bruine steel wordt tot 3 cm lang.

Deze zwam komt voor op takken, stammen en stronken van loofbomen (Els, Wilg, Berk, Beuk, Eik).

Home