NATUURLEXICON


Voorjaarsmestkever

Geotrupes vernalis


De Voorjaarsmestkever Geotrupes vernalis meet tot 20 mm.

Hij heeft een blauwe of groene weerschijn. De halsschilden en de dekschilden zijn glad. Deze soort bewoont vooral open, zandige terreinen.

Hij komt voor van juli tot mei van het volgende jaar.

Deze kever graaft een trechtervormige kuil, van waaruit aan de spits horizontale gangen ontspringen, die gevuld worden met mest. Daarna wordt een loodrechte schacht gegraven die wel een meter diep gaat. In een kamertje aan het einde van deze gang legt het vrouwtje 1 eitje. Tenslotte wordt alles volgepropt met mest. De witte larve doet zich te goed aan de voorraad.

Mestkevers dragen door de verwerking van de mest bij tot de humusvorming in de bodem.


Home