NATUURLEXICON


Voorjaarsridderzwam

Calocybe gambosa


De Voorjaarsridderzwam Calocybe gambosa, ook Voorjaarspronkridder of Sint-Jorisridderzwam genoemd, is een wittige tot geelgrijze plaatjeszwam met een hoed van 7 tot 12 cm breed. De buitenste rand blijft lange tijd iets ingerold. De plaatjes staan zeer dicht opeen.  

De steel is ongeringd.

Deze forse zwam is reeds te zien in april, de laatste jaren zelfs reeds in maart, in heksenkringen, op open grazige plaatsen tussen struiken en in bossen en weilanden.


Home