NATUURLEXICON


Voorjaarszegge

Carex caryophyllea


De Voorjaarszegge Carex caryophyllea is een zeldzame soort die voorkomt in rivierduinen, op krijthellingen en in duinvalleien op zonnige, niet te voedselrijke, grazige plaatsen.

Deze plant bloeit reeds in april en mei. De plant heeft lintvormige (gras-)bladeren en een wortelstok.


Home