NATUURLEXICON


Voorkopstruikdwergspin

Entelecara acuminata


De Voorkopstruikdwergspin Entelecara acuminata is een struikbewoner in jonge loofbossen, struwelen en bosranden. De soort wordt ook in heidevelden aangetroffen.

De volwassen spin wordt aangetroffen van mei tot en met oktober.


Home