NATUURLEXICON


Voshaai

Alopias vulpinus


De Voshaai  Alopias vulpinus komt in alle wereldzeeën voor en wordt ook in de Noordzee wel gezien. Hij kan 6 m lang worden en weegt dan ongeveer 500 kilo. De opvallende staart, die even lang is als de rest van het lichaam, is een typisch kenmerk van deze soort.

Deze haai waait vooral op inktvissen en vrij zwemmende vissen (zoals Haring, Makreel en Horsmakreel).

Zolang de Voshaai met rust wordt gelaten en zich niet bedreigd voelt, is het een ongevaarlijke soort.

Home