NATUURLEXICON


Vosrode Weerschijnzwam

Inocutis rheades


De Vosrode Weerschijnzwam Inocutis rheades is een zeldzame zwam die voorkomt op Populier-soorten Populus species (zoals Ratelpopulier en Witte Abeel). Alleen oude beschadigde en/of zieke bomen worden door deze zwam aangetast.

Hij is vooral te vinden in kalkrijke duinen.

Het is een necrotrofe parasiet.

De hoed van deze zwam is consolevormig en meet 4 tot 15 cm, met een dikte tot 9 cm. De bovenzijde is zacht fluwelig-viltig. Jonge exemplaren zijn aanvankelijk geelbruin, maar verkleuren naar vosrood.   

Home