NATUURLEXICON

Home


Vosrood Gitje

Cheilosia chrysocoma


Het Vosrood Gitje Cheilosia chrysocoma is een zweefvlieg met een opvallende dichte, rode beharing. Deze soort heeft behaarde ogen en een roodbruin derde antennelid. De vlieg meet 9 tot 11 mm.

Deze zeldzame zweefvlieg komt van begin april tot begin juni in 1 generatie voor in vochtige loofbossen op voedselrijke grond, meestal met een goed ontwikkelde ondergroei. Daar bezoekt ze bloemen, onder andere deze van Dotterbloem Caltha palustris, Meidoorn-soorten Crataegus species en Zevenblad Aegopodium podagraria.

Er werd reeds eileg waargenomen op de Gewone Engelwortel Angelica sylvestris, die dus een mogelijke waardplant kan zijn.