NATUURLEXICON


Voszegge

Carex vulpina


De Voszegge Carex vulpina komt voor in verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stagnerende of lichtstromende, ondiepe tot diepe wateren.

De plant is dikwijls veenvormend. De plant is reeds lang zeer zeldzaam.

Home