NATUURLEXICON


Vroege Bloedbij

Sphecodes rubicundus


Sphecodes rubicundus – Vroege Bloedbij

De Vroege Bloedbij Sphecodes rubicundus is een zeer zeldzame grote bloedbij met een lengte van 8 tot 11 mm.

Het achterlijf van het vrouwtje is vrijwel volledig rood.

Bij het mannetje zijn de voorhoeken van tergiet 4 rood aangelopen.

Deze soort komt voor op open plekken van bosranden, boomgaarden en bloemrijke weiden.

De bij vliegt in één generatie vooral van half april tot half oktober (de mannetjes vliegen van begin april tot eind augustus) en bezoekt vooral vlinderbloemigen zoals Vogelwikke Vicia cracca en Witte Klaver Trifolium repens.

Het is een koekoeksbij bij de Donkere Klaverzandbij Andrena labialis (hoofdgastheer), de Blauwe Zandbij Andrena agillissima en de Zwartbronzen Zandbij Andrena nigroaenea.

Home