NATUURLEXICON


Vroege Dwergspanner

Eupithecia lanceata


De Vroege Dwergspanner Eupithecia lanceata is een vlinder die behoort tot de spanners.

Het is een zeldzame soort die voorkomt in naaldbossen (met Fijnspar en Europese Lork).

Home