NATUURLEXICON


Vroeg Eekhoorntjesbrood

Boletus reticulatus


Het Vroeg Eekhoorntjesbrood Boletus reticulatus is een boleet die voorkomt in natte lanen op een kalkarme en voedselarme bodem. Minder vaak komt hij ook voor in gemengde loofbossen. Het is een mycorrhizavormende soort bij vooral Eik-soorten Quercus species en Beuk Fagus sylvatica. De steel vertoont een witte netstructuur.   

De soort is gevoelig voor vermesting en verzuring van de groeiplaatsen.

Home