NATUURLEXICON


Vroege Ereprijs

Veronica praecox


De Vroege Ereprijs Veronica praecox is een soort van open plekken in weilanden, braakliggende terreinen en rivierduintjes, op een droge en kalkrijke bodem.

Home