NATUURLEXICON


Vroege Glimmer

Orthonevra geniculata


De Vroege Glimmer Orthonevra geniculata is een zweefvlieg met een lengte van 5 à 6 mm. Het mannetje heeft een paarsige glans. Het vrouwtje is metaalgroen glanzend. De poten zijn zwart met geel gekleurd.

Het is een zeldzame zweefvlieg die van begin april tot en met juni voorkomt in hoog- en laagveenmoerassen met een rijke oevervegetatie. Ook drogere gebieden worden opgezocht voor het bloembezoek.

De volwassen vliegen bezoeken vaak Appel Malus domestica, Gele Lis Iris pseudacorus, Moeraswolfsmelk Euphorbia palustris en laatbloeiende Wilg-soorten Salix species.

De eitjes worden afgezet op de oevervegetatie.

Home