NATUURLEXICON


Vroege Haver

Aira praecox


De Vroege Haver Aira praecox is een kleine plant die vooral groeit op droge, kalkarme en voedselarme zandgrond. In Vlaanderen en Nederland komt de plant vooral voor in de duinen. Het is een soort van soortenarme vegetaties.

De plant is een indicator voor kalkarme bodem. De plant wortelt ondiep en kan evenwel groeien naast kalkminnende planten die dieper wortelen. Als de bodem voedselrijker wordt, verdwijnt deze soort als gevolg van de concurrentie door andere soorten.

De Vroege Haver bloeit van april tot juni met witgroene grasbloemen die in aarpluimen staan. De bladeren zijn lijnvormig.

Home