NATUURLEXICON


Vroege Keverdoder

Tiphia villosa


De Vroege Keverdoder Tiphia villosa is een grote, zwarte wesp. Deze soort heeft een naad over het tweede achterlijfssegment. De wesp meet tot 14 mm.

Het is een uiterst zeldzame wesp die voorkomt in zandige heidegebieden.

Deze wesp parasiteert bij bladsprietkevers zoals de Junikever Amphimallon solstitialis.

Home