NATUURLEXICON


Vroegeling

Erophila verna


De Vroegeling Erophila verna, ook Hongerbloempje genoemd, is een plantje met witte bloempjes, die reeds bloeien vanaf februari en dit tot in mei, in trossen. De bloempjes hebben tweespletige kroonblaadjes.

De soort wordt slechts 3 tot 15 cm hoog.  

Het plantje kiemt in de herfst, overwintert met een bladrozet en bloeit in het vroege voorjaar. Het is één van de vroegste bloeiers en komt voor op zandgrond op open plaatsen, langs wegen, in duinen en in parken.

De vrucht is afgeplat ovaal en langwerpig. De bladeren zijn omgekeerd eirond tot lancetvormig of spits.

Dit plantje stelt weinig eisen qua groeiplaats.


Home