NATUURLEXICON


Vroege Spanner

Biston strataria


De Vroege Spanner Biston strataria behoort tot de spanners. Zijn vleugelspanning bedraagt tot 5 cm. Deze algemene vlinder vliegt van februari tot mei in één generatie. Het is een gedrongen spanner met tamelijk lange, smalle vleugels met een wit-zwart-bruine tekening. Het mannetje heeft geveerde antennen. Het is iets kleiner dan het vrouwtje.  

Het is een nachtactieve soort die vooral voorkomt in oude eikenbossen, maar ook in andere soorten bos en struwelen. De rups lijkt op een takje. Ze wordt 5 cm lang en ontwikkelt zich op diverse loofbomen, bij voorkeur Zomereik Quercus robur, maar ook Boswilg Salix caprea, Ruwe Berk Betula pendula, Ratelpopulier Populus tremula en Winterlinde Tilia cordata.

De eieren worden in het voorjaar gelegd op de schors van de waardbomen. De rupsen komen voor van mei tot juli. De soort overwintert als pop in de grond. Het popstadium kan dus wel een maand of tien in beslag nemen.  Soms worden vers uitgeslopen vlinders onder aan boomstammen gevonden.

Home