NATUURLEXICON


Vroege Wespbij

Nomada leucophthalma


De Vroege Wespbij Nomada leucophthalma is een vrij algemene koekoeksbij van bosranden, afgravingen en ruigten.

Het vrouwtje heeft een rode band over tergiet 1. Er zijn gele vlekken op tergietzijden 2 en 3. Er zijn gele banden op tergieten 4 en 5. Er zijn zwarte banden op tergieten 2 tot 5. Er zijn 2 rode (vaak versmolten vlekjes) op de zwarte rug.  

Het mannetje is geler op de tergieten dan het vrouwtje; vaak zijn er banden op de tergieten 2 en 3. Er is een bruine en gele tekening op tergiet 1. Er zijn bruinig zwarte banden over de tergietachterranden. Het borststuk is vrij dicht grijzig behaard.

De bij meet 7 tot 12 mm en vliegt van begin maart tot eind mei vooral op Wilg-soorten Salix caprea. De bij kan ook op Winterbloeiende Heide Erica carnea worden gezien.   

De gastheerbij voor deze koekoeksbij is de Zwart-Rosse Zandbij Andrena clarkella. De wespbij houdt zich op nabij het nest van de gastheerbij en wacht de gelegenheid af om dit nest binnen te dringen. Het vrouwtje vliegt hierbij laag over de grond en landt regelmatig om de open en de gesloten nestingangen te inspecteren. De gastheerbij sluit de nestingang af bij het verlaten. De koekoeksbij graaft deze nestingang weer open en dringt het nest binnen om er een eitje in te leggen.

 

Home