NATUURLEXICON


Vroege Zandroofvlieg

Lasiopogon cinctus


De Vroege Zandroofvlieg Lasiopogon cinctus is een roofvlieg met een lengte van 7 tot 11 mm. Deze weinig opvallende soort heeft een vrij grote middenknobbel die bezet is met een zwarte baard. De poten zijn zwart met zwarte borstels. De randen van de ogen wijken sterk uiteen ter hoogte van de antennes. De achterranden van de segmenten zijn grijs. Het achterlijf is bruin bestoven.   

Deze vrij algemene soort komt van begin april tot half september voor in bossen en bosranden op zandgronden.

Deze vlieg jaagt vanaf bladeren en takjes, dicht bij de grond.

Home