NATUURLEXICON


Vuurgoudhaan

Regulus ignicapilla


De Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla is het kleinste vogeltje van Europa. Het weegt amper 5 g en meet slechts 9 cm.

Het baltsend mannetje zet de kruinveren op. De vogel heeft een zwarte oogstreep, een witte wenkbrauw en een bronskleurige schoudervlek.  De jongen missen het oranje op de kruin.

De zang klinkt als “tsit-tsit”.  

Groepen van deze vogeltjes sluiten zich vaak aan bij groepen mezen.  

Er zijn grote legsels bij deze soort, om het grote verlies tijdens de winter te compenseren.

Het is een vrij talrijke broedvogel, die in kleine aantallen doortrekt en soms overwintert.


Home