NATUURLEXICON


Vuurlibel

Crocothemis erythraea

Home


De Vuurlibel Crocothemis erythraea is een zuidelijke soort die meer en meer bij ons wordt gesignaleerd.

Deze libel komt van mei tot oktober voor bij allerlei, zelfs brakke, voedselrijke, vaak ondiepe, stilstaande wateren. De soort komt meest voor bij kleine, voedselrijke plasjes en kanaaltjes.

Ondiep, vlug opwarmend en eutroof water zorgt voor de nodige microklimaatcondities om als voortplantingsplaats te dienen.  

Het is een weinig veeleisende soort wat betreft de voortplantingsplaatsen.

De vleugelspanning bedraagt 65 mm. Bij het mannetje is het hele lichaam lakrood; bij het vrouwtje is dit bruinig tot groen gekleurd. De Vuurlibel behoort tot de korenbouten.

Er zijn reeds waarnemingen gekend van deze soort bij stadsvijvers. Het is een soort die zich aan het uitbreiden is.