NATUURLEXICON


Vuursteenvlinder

Habrosyne pyritoides


De Vuursteenvlinder Habrosyne pyritoides behoort tot de eenstaarten.

Deze nachtvlinder heeft een vleugelspanning tot 4 cm en vliegt van mei tot augustus. De vleugels hebben een bruin-witte tekening. Deze soort is een bewoner van loof- en naaldbossen en houtkanten waar de waardplanten voorkomen. De soort vliegt in één generatie per jaar. De vlinder komt vaak op licht af. De rups is rood en heeft een donkere rugstreep en een witte vlek op de flank van elk segment. De rups is nachtactief.

De waardplanten van de rupsen zijn vooral Braam Rubus fruticosus, maar ook Framboos Rubus idaeus, Hazelaar Corylus avellana en Eenstijlige Meidoorn Crataegus monogyna.  

 

Home