NATUURLEXICON


V-vlekspringspin

Aelurillus v-insignatus


De V-vlekspringspin Aelurillus v-insignatus leeft in droge, schrale graslanden met dwergstruiken in duin- en heidegebieden en ook op stenige bodems.

  

Home