NATUURLEXICON


Waaierkorstzwam

Stereum subtomentosum


De Waaierkorstzwam Stereum subtomentosum is een plaatjesloze vlieszwam met een leerachtig korstvormig vruchtlichaam met ver uitstaande schijnhoedjes met een diameter tot 7 cm. De bovenzijde is gezoneerd bruin-geel gekleurd. De groeirand is bleker gekleurd.

Deze zwam komt matig algemeen voor op loofhouttakken en –stammen (Els-soorten, Wilg-soorten).

Home