NATUURLEXICON


Waterereprijs

Veronica anagallis-aquatica


De Waterereprijs Veronica anagallis-aquatica is een zeldzame moeras- en oeverplant, die we aantreffen op niet- of weinig beschaduwde, min of meer voedselrijke zand- en kleigrond in zoetwatergetijdengebieden rond de hoogwaterlijn, waar ze dagelijks overspoeld wordt. We vinden de plant ook langs en in plassen, kreken, geulen, klei- en grindgaten, rivierstrandjes en sloten.

De Waterereprijs bloeit van mei tot de eerste vorst met blauwe bloemen, die in aarvormige trossen staan. De bladeren zijn lancetvormig.

Home